Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - EKO DIZEL

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - OPRAVKE I ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

- IZMJENA(DOPUNA) TENDERSKE DOKUMENTACIJE 2261 OD 30.03.2017  GODINE

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRODAJU KARATA I HARDVERSKE OPREME

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - OPREMA I DJELOVI ZA ODRŽAVANJE CAF-OVIH ELEKTRO MOTORNIH VOZOVA

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×