Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

 

- IZMJENA (DOPUNA) tenderske dokumentacije broj 8525 od 30.10.2018.godine

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - VOZNIH KARATA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE POSTELJINE

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - SLUŽBENO VOZILO

 

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×