Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – OPRAVKA GLAVNOG TRANSFORMATORA NA LOKOMOTIVI 461-039

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – MBT (MONOBLOK TOČKOVI) FI 850/205/ER9 ZA CAF-OVE EMV

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – PIĆA I HRANE ZA POTREBE VAGON RESTORANA I DRUGE POTREPŠTINE

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – ZIMSKA SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – ELEKTRO DJELOVI ZA „Z“ KOLA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA PUTNIČKA KOLA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – VOZNE KARTE (STROGOURAČUNATI OBRASCI)

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – REDOVNA INVESTICIONA OPRAVKA DEL 643-051

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – SREDNJA OPRAVKA TROJE PUTNIČKIH KOLA TIPA WLAB

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – OPRAVKA KLIMA UREĐAJA U VOZNIM SREDSTVIMA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – ELEKTRO DIJELOVI ZA CAF-OVE EMV

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×