Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

 

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - LJETNJA SLUŽBENA ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - TRANSPORT MATERIJALA, OPREME I REZERVNIH DJELOVA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - AUTOBUSKOG PREVOZA PUTNIKA U SLUČAJEVIMA ZASTOJA – PREKIDA ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - DEMONTAŽE I MONTAŽE OBRTNIH POSTOLJA NA ELEKTROMOTORNOM VOZU CAF CIVITY 101-103

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - VOZNIH KARATA

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×