Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRODAJU KARATA I HARDVERSKE OPREME

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - REDOVNA OPRAVKA DIZEL ELEKTRIČNE LOCOMOTIVE 643-050

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - OPREMA I DJELOVI ZA ODRŽAVANJE CAF-OVIH ELEKTRO MOTORNIH VOZOVA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - AUTOBUSKOG PREVOZA PUTNIKA U SLUČAJEVIMA ZASTOJA ŽELJEZNIČKOG TRANSPORTA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×