Štampaj


POSTUPCI U TOKU

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –OPRAVKA MAŠINSKIH DJELOVA EMV - CAF

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –REDOVNA OPRAVKA ELEKTRO LOKOMOTIVE SERIJE 461

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –OPRAVKA SKLOPOVA I DJELOVA PUTNIČKIH KOLA

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – ELEKTRO DJELOVI PUTNIČKIH KOLA TIPA “Y“

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –SREDNJA OPRAVKA ELEKTRO MOTORNOG VOZA EMV 412/416

×