Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - REDOVNA OPRAVKA RANGA SREDNJE OPRAVKE PETORO PUTNIČKIH KOLA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - REDOVNA INVESTICIONA OPRAVKA DVIJE ELEKTRO LOKOMOTIVE SERIJE 461

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE CAF-OVIH ELEKTRO MOTORNIH VOZOVA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - RAZNI REZERVNI DJELOVI

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×