Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - OSIGURANJA ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge -LJEKARSKI PREGLEDI

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - LICENCIRANIH FIRMI ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE U BARU

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge -  LICENCIRANIH FIRMI ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE U PODGORICI

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge- ŠPEDITERSKE UVOZNO-IZVOZNE USLUGE

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - EKO DIZEL

- IZMJENA(DOPUNA) TENDERSKE DOKUMENTACIJE 2261 OD 30.03.2017  GODINE

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRODAJU KARATA I HARDVERSKE OPREME

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×