Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - REDOVNA OPRAVKA RANGA SREDNJE OPRAVKE 7 PUTNIČKIH KOLA

- DOPUNE izmjene tenderske dokumentacije za nabavaku usluge - ŽELJEZNIČKI TRANSPORT

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - OPREMA ZA SPAVAĆA I KUŠET KOLA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - ŽELJEZNIČKI TRANSPORT

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - REPARACIJE I SERVISIRANJA DJELOVA ZA CAF-OVE VOZOVE

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×