Štampaj


Kontakt

Kontakt telefoni za informacije
ŽELJEZNIČKE STANICE TELEFON
Podgorica +38220/441-211; 441-212
Sutomore +38230/301-692
Bar +38230/301-615
Bijelo Polje +38250/478-560
Nikšić +38269/363-582; +38240/211-912

Izvršni direktor

Predrag Popović, dipl. ecc.
tel: +382(0)20 441 100
fax: +382(0)20 633 957
e-mail: predrag.popovic@zpcg.me

Pomoćnik Izvršnog direktora


tel: +382(0)20 441 105
fax: +382(0)20 441 106
e-mail:

Savjetnik Izvršnog direktora

mr Sadžid Nuhodžić, dipl. maš. inž.
tel: +382(0)20 441 105
fax: +382(0)20 441 106
e-mail: sadzid.nuhodzic@zpcg.me

Sekretar Društva

Ljubica Marković, dipl. pravnik
tel: +382 (0)20 441-351
fax: +382 (0)20 441-236
e-mail: ljubica.markovic@zpcg.me

Direktor Sektora za lokalni prevoz putnika

mr Nenad Babić, dipl. saobr. ing.
tel: +382 (0)20 441-105
fax: +382 (0)20 441-106
e-mail: nenad.babic@zpcg.me

Direktor Sektora za međunarodni prevoz putnika

Rajka Marinović , spec. struk. ecc.
tel: +382 (0)20 441-370
fax: +382 (0)20 441-234
e-mail: rajka.marinovic@zpcg.me

Službenik za javne nabavke

mr Slavica Pavićević, dipl. ecc.
tel: +382 (0)20 441-384
fax: +382 (0)20 441-238
e-mail: slavica.pavicevic@zpcg.me

PR Menadžer

Ana Božović, prof. eng. jez. i književnosti
tel: +382 (0)20 441-117
mob: + 382 63 228 050
e-mail: kabinetpod@zpcg.me

×