Opšte informacije

Naziv i sjedište društva

Željeznički prevoz Crne Gore AD — Podgorica
Skraćeni naziv Društva glasi: ŽPCG AD Podgorica i sjedište mu je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava br. 13.

Dan Društva

Kao svoj dan Društvo slavi "13. septembar", dan kada je 1908. godine prva lokomotiva prispjela iz Bara u Virpazar.

Osnivanje društva

Društvo je osnovano na vanrednoj skupštini akcionara, 2. jula 2008. god, kada je donešena Odluka o restrukturiranju Željeznice Crne Gore, Prevoz DOO u Željeznički prevoz Crne Gore AD — Podgorica. Željeznički prevoz Crne Gore AD — Podgorica ima svojstvo pravnog lica.

Struktura vlasništva

Struktura vlasništva imovine data je tabelom

Pregled akcionara

Pregled akcionara dat je tabelom

Licence i sertifikati

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica - Licenca za prevoz u željezničkom saobraćaju

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica - Sertifikat za bezbjednost u željezničkom saobraćaju

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica - Sertifikati Sistema menadžmenta standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 27001:2014

Akcije u vlasništvu

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je akcionar u Eurofimi

Sa nama ste na dobrom putu!

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 07:00 - 21:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore