Štampaj
OBJAVLJENO: 11.08.2022.

Željeznički saobraćaj normalizovan

Dana 10.08.2022. godine u 18:43 minuta došlo je do prekida saobraćaja na dijelu pruge između stanica Sutomore i Bar zbog požara koji je zahvatio veliku površinu pored pruge, a zbog intervencije vatrogasne službe. Požar se velikom brzinom proširio zbog vjetra pa je jednim dijelom zahvatio sami kolosjek gdje je došlo do oštećenja pružnih pragova i kablovskih instalacija koje se nalaze uz pružni kolosjek.

Ekipe Željezničke infrastrukture su odmah po prijemu informacija o požaru u pružnom pojasu krenule na teren sa dvije protivpožarne jedinice i zajedno sa vatrogasnom službom gasile požar cijelu noć do 6 časova dana 11.10.2022. godine. Posle završetka gašenja na pružnom kolosjeku otpočela je sanacija kojoj pored radnika Željezničke infrastrukture sprovode i radnici preduzeća Fidija koji su se našli u blizini sa svojim sredstvima.

Zatvor kolosjeka međustaničnog rastojanja Sutomore Bar je završen u 13:32 časa kada su završeni nužni radovi na sanaciji pružnih pragova i tom prilikom je zamjenjeno 55 pragova.

Zbog angažovanja helikopterske jedinice na gašenju požara pored pruge napon na relaciji Sutomore Bar nije uključen u trenutku osposobljavanja pruge kako se ne bi ugrozilo gašenje požara na terenu što je zahtjevano od strane Službe za zaštitu i spašavanje.

Napon je uključen u 15:11 po završetku gašenja požara i uspostavljeno normalo odvijanje saobraćaja između stanica Sutomore i Bar.

Kombinovani međunarodni voz je pokrenut iz stanice Virpazar u 13:14h za Zemun, a putnicima je obezbijeđena voda i sendviči. Noćni voz iz Bara će biti pokrenut prema redu vožnje, a normalizovan je i lokalni saobraćaj koji je svo vrijeme bio pokriven alternativnim prevozom (autobusima). Saobraćaj autobusa se odvijao otežano zbog velikih gužvi u drumskom saobraćaju.

Cistijerna ŽICG za gašenje požara je u pripravnosti i večeras.

Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju.

×