Pet, 10 novembar 2023

Željeznički prevoz u septembru ostvario rekordan prihod

Povjerenje u željeznički prevoz raste pa su tako prihodi iz lokalnog i međunarodnog saobraćaja u septembru 2023. godine veći za 22% u odnosu na prihode iz septembra 2019. godine

OBJAVLJENO: 10.11.2023.

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica kao preduzeće od javnog intreresa, iako konstantno suočeno sa izazovima i problemim kao i sa negativnom slikom koju u javnosti stvaraju nezadovoljni pojedinici u korelaciji sa pojedinim medijima, iz godine u godinu poboljšava svoje poslovanje što pokazuju poslovni i operativni zvanični podaci. Sa Odborom direktora u čijem su sastavu predsjednik Odbora direktora Marko Bertanjoli i članovi Odbora direktora Miralem Redžepagić, Mirsad Veliu, Dragoljub Radošević i Željko Miladinović, kao i izvršnom direktoricom Ilinkom Pavićević, njihovom predanošću, posvećenošću i profesionalizmom u radu postignuti su značajni rezultati, realizovana još jedna uspješna turistička sezona kao i brojni investicioni projekti. Potpisan je Kolektivni ugovor i usvojena sistematizacija, na šta su radnici čekali od 2016. godine , inicirani su i realizovani značajni projekti sa inostranim tržištima, pokrenuto rješavanja ključnih hitnih ali i strateških pitanja za poslovanje ove kompanije,a takođe je odobren i kreditni aranžman kod EUROFIME u iznosu od 2 miliona eura. Pored toga, prioritet je stavljen na značajno smanjenje akumuliranih poreskih obaveza iz ranijeg prerioda, kao i obezbjeđivanje uslova za nabavku novih voznih sredstava kroz kreditni aranžman sa EBRD.

Aktuelni Odbor direktora u saradnji sa menadžementom radi na remontu što više voznih sredstava stavljajući prioritet na bezbjednost naših putnika, obzirom da je ŽPCG društvo od javnog interesa i da se sva raspoloživa sredstva moraju uložiti da se putniku obezbjedi bezbjedan, udoban i naravno prevoz u čistim vozovima na šta se obraća velika pažnja. Tako su investicije u vozna sredstva u tekućoj godini u odnosu na prethodnu značajno povećane, više nego duplo (114 %). Da budemo do kraja precizni, u 2022. godini investicije su iznosile 720.905,00 € bez uračunatog pdv-, dok su u tekućoj godini investicije iznosile 1.543.227,00 € bez uračunatog pdv- a. Dakle, ove godine urađene su sve investicije i opravke voznih sredstava koje su apsolutno neophodne po pitanju bezbjednosti putničkog saobraćaja i koje nikako ne mogu i ne smiju biti dovedene u pitanje.

Takođe, a shodno informaciji koja je u ranijem periodu plasirana kroz medije da Željeznički prevoz posluje sa minusom želimo istaći, iako je na 30.06.2023. kompanija poslovala sa minusom koji je iznosio 155 000 EUR, iz razloga što je otpisano oko 290.000,00 EUR spornih potraživanja iz ranijih godina koje je prethodni menadžment uporno vodio kao stavku u Revizorskom izvještaju, a to su sporna potraživanja nastala po osnovu porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 60 dana koja nisu mogla biti refundirana usled zastarjelosti a sve zbog nagomilanog poreskog duga koji datira iz ranijeg perioda. Važno za istaći jeste da, u skladu sa mogućnostima, Društvo tekuće poreze i doprinose u zadnje četiri godine izmiruje redovnim mjesečnim uplatama kao i po osnovu preusmjerenja pdv kredita na smanjenje duga za poreze i doprinose, iako Poreska uprava ovim uplatama zatvara dug po starini.

I pored svih izazova sa kojima smo suočeni, raduje nas da povjerenje u željeznički prevoz putnika iz mjeseca u mjesec raste. Tako su prihodi iz lokalnog i međunarodnog saobraćaja u septembru 2023. godine veći za 22% u odnosu na prihode iz septembra 2019. godine.

U septembru mjesecu ŽPCG u lokalnom i međunarodnom saobraćaju prevezao je čak 87,844 putnika. Ovo je još jedan rezultat predanog rada i planiranja turističke sezone te promocije naših usluga i atraktivnosti željezničke rute kroz Crnu Goru na inostranom tržištu.

Takođe, potvrdom uspješnog rada smatramo i činjenicu da su predstavnici EBRD-a izrazili punu podršku Željezničkom prevozu Crne Gore, prepoznajući profesionalnost u radu, kao i značaj nabavke novih elektromotornih garnitura, kako sa aspekta bezbjednosti, tako i sa aspekta postizanja punih potencijala ove kompanije na polju efikasnog i održivog javnog prevoza i turističkoj ponudi Crne Gore. Nadamo se i daljoj podršci Države, koja treba da nam olakša cijeli ovaj proces kako bismo ovaj značajan projekat nabavke novih voznih sredstava što prije realizovali. Sa novim voznim sredstvima, stekli bi se uslovi za još sadržajniju ponudu naše kompanije i više polazaka na svim relacijama. Takođe, u planu je da se poslije dužeg vremena ponovo uvrsti i vagon restoran i očekujemo da će se to uspješno realizovati najkasnije do aprila sljedeće godine kako bismo što spremnije dočekali ljetnju turističku sezonu.

Svi ovi podaci potvrđuju da Odbor direktora zajedno sa menadžmentom itekako doprinosi uspješnom poslovanju firme, i to za veoma kratak period, a ne na način kako se to želi predstaviti u javnosti od strane nezadovoljnih pojedinaca zaposlenih u ovoj kompaniji koji vrše opstrukcije u procesu rada plasirajući poslovnu dokumentaciju javnosti van konteksta ili u iskrivljenom kontekstu, iznoseći maliciozne i netačne informacije čime, ne samo da narušavaju imidž kompanije, i šire paniku među putnicima i stvaraju nepovjerenje u bezbjednost željezničkog saobraćaja. Poseban apel bismo uputili medijima, da se ne vode senzicionalističkim i neprovjerenim podacima, jer se time šteti kredibilitetu državne kompanije od javnog značaja.

Na kraju bismo opet istakli da nam je posebno zadovoljstvo što broj prevezenih putnika raste iz mjeseca u mjesec time pokazujući da se ipak korisnici naših usluga ne vode senzacionalističkim dezinformacijama već isključivo kvalitetom pružene usluge dajući nam time podstrek da radimo još bolje kako bismo opravdali njihovo povjerenje.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 219

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 615

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore