Pet, 6 avgust 2021

Reagovanje na saopštenje koje je objavljeno na stranici Alternativa Crne Gore

Imamo profesionalnu i moralnu obavezu da uvjerimo javnost i korisnike naših usluga da je putovanje vozom pored toga što je povoljno i komforno u potpunosti bezbjedno.

OBJAVLJENO: 06.08.2021.

Povodom maliciozne objave na stranici Alternative Crne Gore u kojoj se pitaju “Ko je još lud da se vozi vozom” imamo profesionalnu i moralnu obavezu da uvjerimo javnost i korisnike naših usluga da je putovanje vozom pored toga što je povoljno i komforno u potpunosti bezbjedno.
U prilog tome želimo da pojasnimo način poslovanja u željezničkim kompanijama, sa posebnim fokusom na aktivnosti koje se odnose na segmet bezbjednosti. Ovih dana željezničke kompanije se dodatno suočavaju sa konstantnim plasiranjem u javnost zlonamjernih informacija.

ŽPCG je otvoren za sve dobronamjerne sugestrije i slobodu govora koja ima za cilj poboljšanje kvaliteta usluge i bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, ali iznošenje netačnih, neprovjerenih i nepouzdanih informacija nanosi štetu svim željezničkim preduzećima, a najviše narušava povjerenje korisnika usluga Željezničkog prevoza.

Prvenstveno želimo da istaknemo da su sva vozna sredstva koja obavljaju prevoz putnika u međunarodnom i lokalnom saobraćaju ispravna i bezbjedna za saobraćaj. Prilikom obavljanja servisnih, kontrolno - tehničkih pregleda (obavljaju se prema pedviđenom planu) i vanplanskih opravki prilikom izlaska iz radionice prate obrasci o završenom pregledu i vanplanskoj opravci. Sve ove preglede i opravke u radionici prati kontrolno-prijemni organ jedinice vuče koji svojim potpisom prima vozno sredstvo kao ispravno. Poslednji u lancu prijema voznog sredstva je mašinovođa koji za vrijeme pripreme voza u depou provjerava ispravnost i funkcionalnost uređaja i sklopova na vozu. Po završenom pregledu voza kojim se uvjerio da je sve ispravno i funkcionano u saradnji sa pregledaćem kola pristupa izvrsenju potpune probe kočnica i svojim potpisima u obrazac TK-21 ovjeravaju da su kočnice ispravne. Po završenoj potpunoj probi kočnica su se stvorili uslovi da vozno sredstvo može u saobraćaj.

Takođe kompanija Održavanje voznih sredstava navodi da su vozna sredstva putničkog i teretnog saobraćaja bezbjedna za saobraćaj, što se može potvrditi redovnim i vanrednim pregledima, kao i kontrolama voznih sredstava po važećim željezničkim propisima.

Što se tice kašnjenja vozova ona se odnose na privremeno uvedene lagane vožnje koje po zadnjem izvještaju Službe za operativne poslove ŽICG iznose 46 minuta.

Iako cijenimo da su građani Crne Gore upoznati sa poslovima kojima se bavi Željeznička infrastruktura, ipak želimo dostaviti i kratku ličnu kartu kako bi javnost bolje razumjela problem sa kojima se suočavamo u svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Akcionarsko Društvo u većinskom vlasništvu Države Crne Gore (72%), koje spada u red velikih privrednih Društava i po poslednjem Izvještaju o finansijskim iskazima: nekretnine, postrojenja i opremа Društvа nа dаn 31. decembar 2020. godine iznose približno 605 miliona eura.

U svojstvu upravljača infrastrukture, kao javnog dobra u opštoj upotrebi i vlasništvu države Crne Gore, Željeznička infrastruktura izgrađuje, rekonstruiše, održava infrastrukturu, osigurava pristup i dodjeljuje infrastrukturne kapacitete svim zainteresovanim željezničkim prevoznicima, koji ispunjavaju zakonske uslove, određuje naknade za korišćenje infrastrukturnih kapaciteta, izrađuje i objavljuje red vožnje, organizuje i reguliše željeznički saobraćaj. Ukupna dužina željezničke mreže u Crnoj Gori iznosi 327,72 km (250,51 km otvorene pruge i 77,21 km staničnih kolosjeka u 13 stanica i 10 ukrsnica) i podijeljena je u tri pravca:

  • Pruga Vrbnica - Bar, Objekti čine 40% dužine pruge (108 mostova, 106 tunela, 372 propusta ispod pruge),
  • Pruga Nikšić - Podgorica, sa 9 mostova, 12 tunela i 45 propusta
  • Pruga Podgorica - Državna, granica sa Albanijom , na pruzi ima 5 mostova, 3 tunela i 24 propusta.

Željeznička infrastruktura posjeduje i stara se o više elektrotehničkih sistema: energetskih, upravljačkih signalno-sigurnosnih, sistemi pružnih prelaza, sistem telekomande, telekomunikacioni prenosni sistemi, IT sistemi itd.

Tačno je da je imenovanjem novog rukovodećeg kadra prvi korak koji je preduzet utvrđivanje stvarnog stanja infrastrukture i svih njenih segmenata. Već u prvim izvještajima bilo je evidentno da pojedini segmenti pruge nisu rekonstruisani više desetina godina. Cilj nam je da u budućem periodu izvršimo rekonstrukciju pružnog pravaca Trebešica – Podgorica - Bar. ŽICG je shodno zatečenom stanju uvela ograničenja brzine, koja omogućavaju bezbjedno odvijanje saobraćaja, a istovremeno angažovala sve svoje kapacitete, da pojedina kritična mjesta odmah sanira. Takođe je obavijestila MKI o zatečenom stanju i neophodnim finansijskim sredstvima, opremi i materijalu za saniranjanje-rekonstrukciju. Takođe je kroz sredstva međunarodnih finansijskih institucija i banaka kandidovan potez Lutovo –Bratonožići – Bioče i kandidovana izrada projektne dokumentacije za potez Golubovci –Bar, kao i nabavka željezničkih vozila u svrhu održavanja željezničke infrastrukture (podbijačica, motorna pružna vozila-drezine, vozilo za održavanje kontakne mreže itd.) u sklopu kredita sa EBRD bankom.

Tačno je i da finansijska sredstva koja se izdvajaju u vidu sredstava iz budžeta nisu dovoljna čak ni za isplatu zarada zaposlenih, a da ne govorimo o investicionom održavanju, uz prosječnu zaradu u Društvu koja je ispod prosjeka u Crnoj Gori i najniža u željezničkom sektoru, ali smo bez obzira na to sve raspoložive kapacitete stavili u svrhu optimalnog funkcionisanja željezničkog sistema, a uz podršku Ministarstva za kapitalne investicije očekujemo da će se u narednom periodu, ispraviti greška u procjeni neophodnih sredstava za dovođenje infrastrukture željezničkog sistema u optimalno stanje funkcionalnosti.

Iz Montecarga saopštavaju da je njihovo poslovanje otežano usled nedostatka finansijskih sredstava za investicione opravke s jedne strane lokomotiva, a s druge strane modernizaciju i ulaganja kod vagona kao što su postavljanje metalnih podova kod vagona tipa Eas, ali ne i katastrofalno kako se navodi u saopštenju. Međutim, i u tako teškoj situaciji kompanija Montecargo uspijeva da prevaziđe trenutne probleme koji se tiču ovih investicionih ulaganja i svoje poslovanje nastavi u dobrom smjeru, a čemu u prilog govori činjenica da u protekla tri mjeseca konstantno bilježi porast transportnih prihoda.

Iz svega navedenog može se zaključiti koliko je kompleksan i povezan željeznički sistem, i kao takav iziskuje stalne napore sve četiri željezničke kompanije u unapređenju, modernizaciji i održavanju svih njegovih segmenata. Nadamo se da će napori koje željezničke kompanije konstanto ulažu, sa veoma ograničenim finasijskim sredstvima, biti prepoznate ne samo kao dobrobit samih društava već kao javno dobro i usluga od javnog značaja za turizam, ekonomiju i ostale grane privrede Crne Gore. Zato vas ovim putem uvjeravamo u bezbjednost željezničkog prevoza i pozivamo da kao i do sada putujete sa nama, a mi ćemo nastojati da unapređujemo našu ponudu kako bi opravdali vaša očekivanja.

Sa nama ste na dobrom putu.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore