Pet, 1 oktobar 2021

Prevoz bicikala

ŽPCG obavještava korisnike svojih usluga da su uslovi za prevoz bicikala po sniženoj cijeni izmijenjeni tako da je omogućen prevoz bicikala i u klasičnoj garnituri.

OBJAVLJENO: 01.10.2021.

Željeznički prevoz Crne Gore sa zadovoljstvom obavještava korisnike svojih usluga da su uslovi za prevoz bicikala po sniženoj cijeni izmijenjeni tako da je omogućen prevoz bicikala i u klasičnoj garnituri na način što se bicikla smještaju na početku i na kraju garniture.

Podsjećamo da je Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica uz inicijativu NVO Biciklo.me prepoznajući značaj korišćenja bicikala u sportsko-rekreativne svrhe kao i benefita koje korišćenje bicikala ima za zaštitu životne sredine, donio odluku da se cijena prevoza bicikala umanji tako da za bicikla mase do 20kg ona sada iznosi 2 EUR.

S obzirom na ograničene kapacitete sa kojima ŽPCG trenutno raspolaže, kada saobraća voz u sastavu CAF garniture prima se najviše pet bicikala, a u sastavu EMV-412/416 garniture prima se najviše deset bicikala, po pet u oba prtljažnika.

Naplata prevoznih troškova za prevoz bicikla vrši se isključivo od strane konduktera prije započetog putovanja ili u vozu.

Drago nam je da na ovaj način, shodno našim trenutnim mogućnostima, doprinesemo podizanju svijesti o benefitima korišćenja bicikala i promociji ekoloških vidova mobilnosti.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore