Pet, 19 april 2024

Održana XVII Vanredna Skupština akcionara

XVII Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica je održana dana 17.04.2024. godine.

OBJAVLJENO: 19.04.2023.

XVII Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica je održana dana 17.04.2024. godine.
Skupštini je prisustvovalo 95,9753% akcionara sa pravom glasa i 95,9753% akcionara je glasalo za Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Društva i Odluku o izboru članova Odbora direktora Društva.

Na sjednici XVII Vanredne Skupštine akcionara za članove Odbora direktora Društva su izabrani:

  • prof. dr Tripko Draganić, predstavnik državnog kapitala,
  • Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala,
  • Pavle Popović, predstavnik državnog kapitala,
  • Dejan Konatar, predstavnik državnog kapitala i
  • Marko Bertanjoli, predstavnik manjinskih akcionara.

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj dana 17.04.2024. godine, jednoglasno je za predsjednika Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica izabran prof. dr Tripko Draganić.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore