Štampaj
OBJAVLJENO: 20.04.2023.

Održana XVI Vanredna Skupština akcionara

Ponovljena XVI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica je održana dana 19.04.2023. godine. Skupštini je prisustvovalo 95,9728% akcionara sa pravom glasa i 95,9728% akcionara je glasalo za Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Društva i Odluku o izboru članova Odbora direktora Društva.

Na sjednici Ponovljene XVI Vanredne Skupštine akcionara za članove Odbora direktora Društva su izabrani:

  • Dragoljub Radošević, predstavnik državnog kapitala,
  • Miralem Redžepagić, predstavnik državnog kapitala,
  • Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala,
  • Mirsad Veliu, predstavnik državnog kapitala i
  • Marko Bertanjoli, predstavnik manjinskih akcionara.

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj dana 19.04.2023. godine,jednoglasno je za predsjednika Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica izabran Marko Bertanjoli.

×