Uto, 11 jul 2023

Održana Ponovljena Redovna Skupština akcionara

Ponovljena Redovna Skupština akcionara ŽPCG AD – Podgorica je održana dana 04.07.2023. g.

OBJAVLJENO: 11.07.2023.

Izjavljujem, kao Predsjedavajuća Ponovljene Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, održane dana 04.07.2023. godine, da je Ponovljenoj Redovnoj Skupštini akcionara prisustvovalo 93,3106% akcionara sa pravom glasa i da je 93,3106% akcionara glasalo za: Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2022. godinu, Odluku o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2022. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, Odluku o donošenju Politike naknada i Odluku o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2023. godinu.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore