Štampaj
OBJAVLJENO: 06.07.2018.

Jubilej Željezničkog prevoza Crne Gore – 10 godina od osnivanja

Dana 02.07.2018. obilježen je jubilej Željezničkog prevoza Crne Gore. Naime, prije 10 godina, osnovana su dva društva – Željeznička infrastruktura Crne Gore i Željeznički prevoz Crne Gore. Tada je jedinstvena Željeznica Crne Gore, uz saglasnost Vlade Crne Gore, na svojoj Skupštini početkom jula 2008. godine svojom odlukom osnovala 2 jednočlana AD: Željezničku infrastrukturu Crne Gore AD i Željeznički prevoz Crne Gore AD. Kasnije je, juna mjeseca 2009. godine odlukom nadležnih organa, iz Željezničkog prevoza izdvojen teretni saobraćaj i formirano privredno društvo MONTECARGO AD Podgorica kao teretni operator, a godinu nakon toga u oktobru 2010. godine i preduzeće specijalizovano za održavanje željezničkih voznih sredstava – OŽVS.

Željeznički prevoz Crne Gore, kao nacionalni operater za prevoz putnika željeznicom se od svojih početaka trudi da, prvenstveno vodeći računa o bezbjednosti saobraćaja, prati potrebe putnika i da im svojim kapacitetima i uslugama izađe u susret. Proteklih 10 godina obilježili su i usponi i padovi, a mi smo se trudili da raspoloživim sredstvima, kako voznim, tako i finansijskim, kao i uzevši u obzir starost dijela našeg voznog parka i infrastrukture, poslujemo što kvalitetnije i uspješnije. Fokusirajući se prevenstveno na problem kašnjenja, potrudili smo se da remontom sredstava, poboljšanjem usluge u smislu redovitosti, higijene u vozovima i profesionalnijim odnosom izvršnog osoblja poboljšamo uslugu, te se danas možemo pohvaliti većim prometom putnika, posebno u posljednjih pola godine, kao i povećanim prihodima.

Glavni projekat koji je obilježio prethodni period jeste kupovina nova 3 voza od proizvođača CAF iz Španije iz porodice Civity vozova. Za ovaj projekat je izdvojeno 13,5 miliona eura, odobrenih kreditom od EBRD-a, a Željeznički prevoz Crne Gore ima u planu da u narednom periodu izvrši nabavku još 3 nova EMV sličnih karakteristika, čime će biti riješen problem nedostatka voznih sredstava za potrebe lokalnog saobraćaja. Nabavkom novih EMV će se poboljšati poslovanje našeg društva, a takođe i povećati zadovoljstvo naših putnika, što nam je i primarna obaveza.

Takođe želimo da naglasimo da je za čitav ovaj desetogodišnji period ŽPCG imao značajnu pomoć i podršku od strane Države.

ŽPCG će se truditi da i u veremenu koje je pred nama nastavi sa započetim pozitvnim trendom i da u skadu sa raspoloživim kapacitetima, ostvaruje još bolje rezultate.

×