Sub, 30 april 2022

Informacija o poslovanju željezničkog prevoza Crne Gore u 2021. godini

Željeznički prevoz Crne Gore pozitivno je poslovao u 2021. godini, uz rast prihoda u odnosu na prethodni period.

OBJAVLJENO: 30.04.2022.

Željeznički prevoz Crne Gore pozitivno je poslovao u 2021. godini, uz rast prihoda u odnosu na prethodni period. Ostvareno je značajno uvećanje prihoda od prodaje karata u lokalnom i međunarodnom putničkom saobraćaju, dok su odgovornom upravljačkom politikom zabilježeni rashodi svega 3% veći u odnosu na 2020. godinu, s tim što su isti povezani sa većim obimom prevoza putnika i ostvarenih voznih kilometara. Tokom 2021. godine prevezeno je 554.772 putnika i pokrenuto 10.257 vozova, Takođe, izvršeni su značajni remonti voznih sredstava za potrebe prevoza putnika u lokalnom i međunarodnom saobraćaju.
Ostvareni rezultati u 2021. godine, kao i trend rasta broja putnika u prvom kvartalu 2022. godine, nagovještavaju još jednu odličnu turističku sezonu.

Željeznički prevoz Crne Gore je poslovnu 2021. godinu završio sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 873.003 € što predstavlja uvećanje za 27 % u odnosu na poslovni rezultat u 2020 godini.

Na ovakav finansijski rezultat je dominatno uticao rast prihoda koji su u 2021. godini iznosili 9,46 miliona eura. Prihod od prodaje je za 12 mjeseci prethodne godine iznosio 2,26 miliona eura. U lokalnom saobraćaju ostvareni su prihodi od prodaje karata u iznosu od 1,06 milion eura što predstavlja uvećanje za 26 % u odnosu na 2020. godinu , dok je u međunarodnom saobraćaju ostvaren prihod u iznosu od 1,02 miliona eura i višestruko su veći u odnosu na 2020. godinu kada su iznosili svega 212.148 €.

Strukturu ostalih prihoda dominatno čine prilivi po osnovu Ugovora o obavezi pružanja usluge prevoza putnika od javnog interesa, gdje su nadoknade od strane države za 2021. godinu iznosile 5,81 miliona eura i manje su za 8 % u odnosu na 2020. godinu. U dijelu ostalih priliva od strane državnog budzeta evidentirane su uplate dvije rate po osnovu EBRD kredita za kupovinu vozova iz 2013. godine u iznosu od 1,18 miliona eura. Tokom 2021. godine prevezeno je 554.772 putnika i pokrenuto 10.257 vozova.

Ostvareni rezultati u 2021, kao i trend rasta broja putnika u prvom kvartalu 2022. godine, nagovještavaju još jednu odličnu turističku sezonu.

Na ostvareni poslovni rezultat imala je uticaja i odgovorna upravljačka politika na rashodnoj strani društva. Tako su u predhodnoj godini zabilježeni rashodi u iznosu od 8,58 miliona eura i veći su za svega 3 % u odnosu na 2020. godinu pri čemu moramo imati u vidu da je došlo do većeg obima prevoza putnika, većeg broja pokrenutih vozova i ostvarenih voznih kilometara.

Na troškove zarade izdvojeno je 4 miliona eura i ovi troškovi su na nivou iz 2020. godine. Na 31.12.2021. godine, kompanija broji 376 zaposlenih, dok je prosječna zarada 501 € u neto iznosu. Dakle, u predhodnih godinu dana vođenja je restiktivna kadrovska politika, gdje se najveći dio organizacionih aktivnosti realizovao iz postojećih ljudskih resursa kompanije.

Troškovi materijala i usluga su iznosili 2,1 milion eura i u prosjeku su veći za 12 % u odnosu na uporedni period predhodne godine. Troškovi amortizacije i rezervisanja u iznosu od 1,85 miliona eura, što predstavlja smanjenje za 9 % u odnosu na poslovnu 2020. godinu. Nematerijalni troškovi iznosili su 399.444 eura, od čega najviše na konto troškova osiguranja voznih sredstava i putnika, odnosno iznos od 150.000 €, što je za 15 % manje u odnosu na predhodnu godinu, dok su troškovi izvršenih sudskih rješenja iznosili 44.213 eura i manji su za 16 % u odnosu na 2020. godinu. U ukupnim rashodima manje učešće imaju ostali rashodi iz poslovanja , finasnijki rashodi po osnovu kamata, usklađivanja imovine i sl.

Tokom 2021. godine izvršeni su značajni remonti spavaćih, kušet i sjedećih putničkih vagona za potrebe međunarodnog prevoza na relaciji Bar - Beograd –Bar, kao i remont elektromotornog voza za potrebe lokalnog putničkog saobraćaja na relaciji Bar- Bijelo Polje – Bar, ukupne vrijednosti od 1,15 miliona eura.

U susret ljetnoj turističkoj sezoni očekuje se remont još 5 putničkih vagona.

U cilju što bolje pripreme za nastupajuću ljetnju turističku sezonu, sem redovnih polazaka, u ponudi imamo i posebne turističke i agencijske vozova na svim relacijama u svrhu organizacije aktivnosti vezanih za prevoz putnika za organizovane kulturne događaje, prevoz putnika do atraktivnih turističkih destinacija koje se nalaze u blizini pruge.

Takođe, aktuelne su promotivna cijene voznih karata na relaciji Podgorica – Nikšić, zatim posebne povlastice za prevoz bicikala za sve ljubitelje biciklizma kao i set komercijalnih povlastica za djecu, lica mlađa od 26 godina sa legitimacijom EURO<26,ISIC,ITIC,IYTC,ETC,EYCA, imaoce legitimacije RAIL+, lica starija od 60 godina, kao i za članove određenih strukovnih i sportskih udruženja.

Tokom 2021. godine nije bilo većih vanrednih događaja i otkazivanja vozova izazvanih krivicom naše kompanije. Zbog radova na pruzi i sanacija određenih dionica u slučajevima prekida željezničkog saobraćaja uredno je angažovan alternativni prevoz putnika.

Željeznički prevoz Crne Gore će kao i do sada konstantno raditi na unapređenju usluga u cilju zadovoljstva korisnika naših usluga.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore