Štampaj
OBJAVLJENO: 23.06.2017.

Anketa

Cijenjeni korisnici naših usluga, imate priliku da sudjelujete u anketi o izmijenjenom redu vožnje u lokalnom saobraćaju koji je stupio na snagu 20.06.2017. godine i date svoje sugestije i prijedloge na isti.

Anketu možete preuzeti ovdje. i popunjenu je dostaviti kondukterima u vozu, šefovima jedinica, na putničkim blagajnama ili arhivi u upravnoj zgradi ŽPCG AD, takođe i putem mejla:: mica.pejovic@zpcg.me

×