Štampaj

Novosti

ŽPCG će u 2019. uložiti 10.000.000,00 eura u obnovu voznih sredstava

ŽPCG planira ulaganje u opravku voznih sredstava, nabavku rezervnih djelova, kao i nabavku putničkih kola.

opširnije

Izmjena organizacije saobraćaja međunarodnih putničkih vozova

Zbog radova na „Infrastrukturi železnica Srbije“ najavljena izmjena organizacije međunarodnog saobraćaja.

opširnije

Izmjena reda vožnje na dijelu relacije Subotica-Bar u periodu od 25.07-16.09.'18

Obavještavamo korisnike naših usluga da se u periodu od 25/26.07 do 16/17.09.2018. mijenja red vožnje voza br. 1137 Subotica-Bar na dijelu relacije Subotica-Lajkovac.

opširnije

Otkazan predviđeni zatvor dijela pruge između mjesta Resnik i Bela Reka

Obavještavamo putnike da je od strane “Infrastruktura železnice Srbije” a.d. otkazan predviđeni zatvor dijela pruge između službenih mjesta Resnik i Bela Reka u periodu od 10. do 11. jula 2018.

opširnije

Promjena organizacije saobraćaja međunarodnih putničkih vozova

Zbog radova na „Infrastrukturi železnica Srbije“ doći će do izmjene organizacije međunarodnog putničkog saobraćaja.

opširnije

Jubilej Željezničkog prevoza Crne Gore – 10 godina od osnivanja

Željeznički prevoz Crne Gore obilježio je 10 godina od osnivanja.

opširnije

Otkazan predviđeni zatvor dijela pruge između službeni mjesta Resnik i Bela Reka

Obavještavamo sve putnike da je od strane “Infrastruktura železnice Srbije” a.d. potkazan predviđeni zatvor dijela pruge između službenih mjesta Resnik i Bela Reka u periodu od 17.-19. juna 2018.g

opširnije

Ljetnji red vožnje za period od 16.06.2018. do 17.09.2018.

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica objavljuje ljetnji red vožnje za period od 16.06.2018. do 17.09.2018.

opširnije

Promjena organizacije saobraćaja međunarodnih putničkih vozova

Zbog radova na „Infrastrukturi železnica Srbije“ mijenja se organizacija međunarodnog putničkog saobraćaja.

opširnije

Ljetnji red vožnje za period od 16.06.2018. do 17.09.2018.

Željeznički prevoz Crne Gore uveo je ljetnji red vožnje u međunarodnom saobraćaju.

opširnije

×