Međunarodna saradnja

Željeznički prevoz Crne Gore AD-Podgorica kao član Međunarodne željezničke unije (UIC) ima razvijenu saradnju sa željeznickim upravama iz okruženja iz osnovne djelatnosti javnog međunarodnog željezničkog prevoza putnika, kao osnovne djelatnosti u dugoliniskom prevozu putnika. Stoga je kao dio evropskog željeznickog sistema direktno uključena u aktivnostima vezanim za organizaciju međunarodnog prevoza putnika i učestvuje na međunarodnim forumima i sastancima FTE (Forum Train Europe), WMPS i Rout-a na kojima se dogovara organizacija i red vožnje međunarodnih putničkih vozova, kursnih kola za prevoz putnika između evropskih željeznickih uprava.

Za sada, zbog radova 2019.g. na Infrastrukturi železnica Srbije ne saobraćaju vozovi Bar-Subotica-Bar, a u organizaciji Željeznickog prevoza Crne Gore AD-Podgorica i “Srbija Voz” a,d. Beograd u međunarodnom putničkom prevozu organizovan je dugolinijski prevoz putnika u dnevnoj i noćnoj ponudi na relacijama Bar-Topčider-Bar.

Razmjena i korišćenje putničkih kola u međunarodnom saobraćaju između željezničkih operatera ŽPCG i “Srbija Voz” a.d. Beograd vrši se shodno odredbama Sporazuma RIC.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 219

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 615

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore