Štampaj


Kontakt

VD Direktor Sektora za međunarodni prevoz putnika

Miloš Daković, spec.struk.inž.maš.
tel: +382(0)20 441 370
fax: +382(0)20 441 234
e-mail: milos.dakovic@zpcg.me

×