Štampaj


Redovitost lokalnih putničkih vozova za februar 2013. godine

Pruga Bijelo Polje – Bar

U polaznim stanicama prosječno zakašnjenje vozova iznosilo je 1,9 min/voz. Najveće prosječno zakašnjenje vozova u polaznim stanicama je i dalje kod voza 6101 i 6105 koji saobraćaju na relaciji Bijelo Polje-Bar iznosi 9,8 min/voz.
Prosječno zakašnjenje lokalnih vozova u dolasku iznosi 5,2 min/voz a najizraženije je kod vozova 6101 i 6105 i iznosi 15,4 min prosječno dnevno, od čega je prosječno 12,6 min kašnjenje zbog saobraćajne situacije, 1,2 min zbog laganih vožnji i zatvora pruge, kvarovi i čekanje na vučno vozilo 0,9 min.
Prosječno zakašnjenje lokalnih putničkih vozova koje je u januaru u polasku iznosilo 2,1 minuta u februaru je smanjeno na 1,9 minut dok je prosječno zakašnjenje vozova u dolasku sa 4.8 minuta koliko je iznosilo u januaru povećano na 5,2 minuta /vozu.

Pruga Nikšić – Podgorica

Na relaciji Podgorica-Nikšić vozovi su u polasku kasnili ukupno 138 minuta ili prosječno 1,0 min/vozu, a u dolasku 78 minuta ili 0,6 min/vozu.
Od 138 minuta kašnjenja vozova u polasku 85 minuta se odnosi na jutarnji voz sa polaskom iz Podgorice u 7.00 časova koji čeka na vezu brzog međunarodnog voza iz Beograda.
Na relaciji Nikšić – Podgorica vozovi su u polasku kasnili 19 minuta ili 0,10 min/voz, dok su u dolasku kasnili 169 min ili 1,2 min/vozu. Od 169 minuta kašnjenja u dolasku 71 minut se odnosi na udes od 10.02. na putnom prelazu u Zagoriču.

×