Štampaj


“INTERRAIL”

Interrail http://www.interrail.eu/

Interrail je ponuda, za prvi i drugi razred, namijenjena svim kategorijama putnika:

  • Odrasli;
  • Djeca od 4 do 12 godina, uz uslov da prvog dana važenja karte nisu napunila 12 godina. Za jedan kupljeni Pass za odrasle može se prevoziti još dvoje djece besplatno. U slučaju kada imalac Pass-a za odrasle putuje sa više od dvoje djece, kupuje zaseban pass za "Mlade" 1.klasa za treće dijete, tj. za svako naredno dijete;
  • Mladi od 12 do 28 godina, uz uslov da prvog dana važenja karte nisu napunili 28 godina;
  • Seniori preko 60 godina.

Postoje tri vrste Interrail ponude :

1. Interrail Global Pass ( karta za cijelu Evropu)

Interrail Global Pass može se kupiti za neprekidno putovanje u periodu od 15 dana, 22 dana ili 1 mjesec i putovanja u određenom vremenskom periodu (flexi pass), 5 dana u roku od 15 dana važnosti karte ili 7,10 ili 15 dana u roku od 1 mjesec dana važnosti karte.

2. Interrail One Country Pass (karta za jednu zemlju)

Interrail One Country Pass ispostavlja se za 3, 4, 6 ili 8 dana u okviru 1 mjeseca. Izabrani broj dana putnik koristi po svom izboru u roku važenja karte (1 mjesec).

3. Premium Pass ispostavlja se za 3, 4, 6 ili 8 dana u okviru 1 mjeseca za putovanje po Italiji ili Španiji

Imalac karte Interrail Global Pass ima pravo na kupovinu besplatne vozne karte za relaciju od mjesta boravka do granične stanice ŽPCG sa susjednom željeznicom.

Kompletnu Interrail ponudu možete pogledati i preuzeti ovdje.

×